Udskriv denne side
mandag, 23 juli 2007 03:00

Optakten

Skrevet af
Bedøm denne artikel
(0 bedømmelser)

Det atmosfæriske setup var næsten perfekt. Der havde i et par dage været transport af fugt fra den mexicanske golf, og drylinen bevægede sig fra det vestlige Kansas mod øst i løbet af dagen.  En mindre bølge gav det løft der skulle til for at generere tordenbygerne. En stærk cap lagde dog en dæmper på konvektionen og atmosfæren var om eftermiddagen en krudttønde.  SPC havde det meste af vestkansas under moderate risk og forudså at cap'en sidst på eftermiddagen ville være så nedbrudt af solindstrålingen, at konvektionen nærmerst ville eksplodere.


Jeg vil nedenfor forsøge at at beskrive de atmosfæriske forhold der gjorde sig gældende i tidspunktet op til Greensburg katastrofen, baseret på NAM-modellen. Jeg har efter tilladelse fra forfatteren taget udgangspunkt i et case study af Jon Davies. 

Prognosekortene lørdag d. 4 maj om morgenen, viste et trug over det vestligste USA og en divergens zone i 500 hpa fladen over den sydlige del af Tornado Alley:

 

CAPE værdierne var forudsagt til at blive hele 3500-4500 J/kg over den vestlige del af Oklahoma og det sydvestlige Kansas på forsiden af drylinen. 

050507wrfcpe00f12_anno

Nedbørsprognosen forudsagde at storme ville dannes i de tidlige aftentimer i det nordlige Oklahoma og sydlige Kansas langs drylinen.

050507rucpcp00f12_anno

050507wrfpcp00f12_anno 

050507wrfpcp06f18_anno

Kigger vi på de specifikke forhold i det sydvestlige Kansas, ses det at der ville blæse ca. 50 knob i 500 hpa (se før viste kort). Envidere var der også en anseelig mængde deep-layer shear - 40-50 knob i 0-6 km højden, og dette indikerede dannnelse af superceller. 

Low-level shear og storm-relative helicity (SRH) i den første kilometer viste et maksimum tæt på en varmfront i det centrale Kansas. (se cirkel)

050507wrfsrh100f12_anno 

Sammenligner vi SRH med CAPE (vist tidligere) via 0-1 km energy-helicity index (EHI), fremkommer et område med forhøjet SRH and CAPE som blev forudsagt det centrale and sydlige Kansas (se cirkel) i de tidlige aftentimer. Det antydedes at der var potentiale for low-level mesocykloner og mulige tornadoer i forbindelse med storme der dannedes tæt på drylinen.

  

Denne NAM prognose understøttedes af RUC modellen og var imponerende, idet NAM prognosen erfaringsmæssigt "under-prognosticerer"  SRH og SRH-CAPE kombinationer. Ydermere vil SRH foran et kraftigt trug ofte stige tæt på eller umiddelbart efter mørkets frembrud, idet vinden "bakker" pga af drylinens tilbagetrækning. Denne bakning ville således få SRH og EHI til at stige i løbet af aftenen.

Man kan nu forsøge at forudsige hvorvidt evt. superceller vil være "surface-based", dvs om den instabile luftpartikel stammer fra overfladen, eller om den instabile luftpartikel stammer fra 1-2 km's højde ("elevated supercells"). Dette er ikke uvæsentligt, idet de kraftigste tornado-producerende superceller er surface-based.  En vigtig parameter her er CAPE under 3 km. Store mængder 0-3 km CAPE indikerer at en supercelle vil være surface-based.

Både RUC og NAM modellen viste rigelige mængder af 0-3 km CAPE for aftenen d. 4 maj i de områder hvor også SRH-CAPE kombinationerne viste høje værdier.

050507rucmlcp300f12_anno

050507wrfcp300f12_anno

050507wrfcp306f18_anno 

Selvom en høj 0-3 km CAPE værdi i sig selv ikke betyder noget med henblik på tornadoer, bør områder hvor der samtidigt er høje værdier af SRH-CAPE kombinationer overvåges nøje. Det sidste kort viser 0-3 km cape for kl. 06 utc, dvs stadig meget høje værdier selvom det var langt ud på aftenen. Dette er en indikation af at der var potentiale for kraftige tornadoer, selv lang tid efter mørkets frembrud.

Som bekendt blev der dannet en supercelle i Texas panhandle sent om eftermiddagen om producerede en tornado nær Woodward i det nordvestlige Oklahoma. Denne supercelle døde senere ud pga høje temperaturer og capping i højden. 

Der blev dannet nye storme på grænsen mellem Oklahoma og Kansas ved mørkets frembrud, da drylinen trak sig tilbage mod vest. Selvom den ikke kunne forudsige i detaljer hvad der skete, havde NAM-modellen altså godt fat i udviklingen med dannelse af storme i det sydvestlige Kansas omkring solnedgang.

Outflow fra en døende celle fødte en ny supercelle i et område med en såkaldt dry-line bulge (en bule på drylinen) ved 20-tiden, og lå i længere tid over byen Protection i Kansas

050507rd0131ddc_anno

Uden at blive hæmmet af storme længere mod syd og vest, kunne denne supercelle vokse uhæmmet i det perfekte miljø med høj shear og CAPE, som forudsagt i prognosemodellerne.  Den begyndte straks at producere tornadoer, og som alle nu ved ramte en meget voldsom wedge-tornado fra dette system Greensburg ca. kl. 21:45 lokal tid

050507rd0245ddc_anno

  

Læst 2931 gange